Zakoni

Granski Kolektivni ugovor iz oblasti zdravstva FBiH
Zakon o radu FBiH
Zakon o vijeću uposlenika FBiH
Opći Kolektivni ugovor
Kolektivni ugovor o pravima i obavezama poslodavca i radnika u oblasti zdravstva za područje KS

PREDSJEDNIK SINDIKATA

Prim. mr. sci. med. dr Duško Anić
Pedijatrijska Klinika

TEHNIČKI SEKRETAR

Ervin Šehović
Lok. 8558

KONTAKT INFORMACIJE :

Kancelarija Sindikata
Adresa: Bolnička 25
Tel: 033 298 558
Fax: 033 298 558
Mail: sindikat.kcus@gmail.com