Članovi Skupštine Sindikata KCUS Sarajevo

Predsjednik Skupštine :
Prim. mr. sci. med. dr Duško Anić
Klinika za pedijatriju
Tel: 566 – 423

Dopredsjednici Skupštine:
1. Mr. Sci. med. dr Damir Čelik
Klinika za fizijatriju
Lok: 8464

2. Mr. Admira Bajrović DMS
Klinika za psihijatriju
Lok: 7113

PREDSJEDNICA SINDIKATA

Doc. dr. sci. zdrav. nauka Dženana Hrustemović
Sektor za poboljšanje kvaliteta i sigurnost zdravstvenih
Lokal: 8733

TEHNIČKI SEKRETAR

Ervin Šehović
Lok. 8558

KONTAKT INFORMACIJE :

Kancelarija Sindikata
Adresa: Bolnička 25
Tel: 033 298 558
Fax: 033 298 558
Mail: sindikat.kcus@gmail.com