15.03.2017

Održana Vanredna Skupština Sindikata KCU Sarajevo

Na Vanrednoj Skupštini Sindikata KCU Sarajevo održanoj 14.03.2017. godine mr. sci. med. dr Haris Vukas izabran je na mjesto člana Predsjedništva ove sindikalne organizacije. Dr Vukas imenovan je nakon što je dr Raho Spahović podnio ostavku na mjesto dopredsjednika Sindikata KCU Sarajevo, jer je izabran za predsjednika Ljekarske komore Kantona Sarajevo.

PREDSJEDNIK SINDIKATA

Prim. mr. sci. med. dr Duško Anić
Pedijatrijska Klinika

TEHNIČKI SEKRETAR

Ervin Šehović
Lok. 8558

KONTAKT INFORMACIJE :

Kancelarija Sindikata
Adresa: Bolnička 25
Tel: 033 298 558
Fax: 033 298 558
Mail: sindikat.kcus@gmail.com