ČLANOVI NADZORNOG ODBORA

Šerif Hrustenpašić med. teh. – PREDSJEDNIK
Klinika za psihijatriju

Dr Suvad Vuk - Član
Klinika za anesteziju i reanimaciju

Šejla Borušić – Član
Klinika za ortopediju i traumatologiju

PREDSJEDNICA SINDIKATA

Doc. dr. sci. zdrav. nauka Dženana Hrustemović
Sektor za poboljšanje kvaliteta i sigurnost zdravstvenih
Lokal: 8733

TEHNIČKI SEKRETAR

Ervin Šehović
Lok. 8558

KONTAKT INFORMACIJE :

Kancelarija Sindikata
Adresa: Bolnička 25
Tel: 033 298 558
Fax: 033 298 558
Mail: sindikat.kcus@gmail.com