02.02.2024

Informacija sa Skupštine Sindikata KCUS Sarajevo

Dana 01.02.2024. godine u sali NIRR-a održana je Izvještajno – izborna Skupština Sindikata KCUS Sarajevo. U prisustvu delegata izabrano je novo predsjedništvo Sindikata KCUS Sarajevo za mandatni period 2024-2028. godine.
Za predsjenika Sindikata KCUS Sarajevo izabran je Mr. sci. dr. med. Duško Anić, pored njega u predsjedništvo Sidnikata KCUS Sarajevo izabrani su:
1. Dr. Feka Pepić
2. Aldin Kadić med. teh.
3. Karavdić Edo med. teh.
4. Musić Eldar fizioterapeut
5. Halugić Selim
6. Sadiković Alija
 
Pored izbora predsjedništva izabrani su i ostala tijela Sindikata KCUS Sarajevo. Novoizabrano predsjedništvo je pozdravilo prisutne delegate i zahvalilo se na izboru, te najavili borbu za prava radnika članova Sindikata KCUS Sarajevo.

PREDSJEDNIK SINDIKATA

Prim. mr. sci. med. dr Duško Anić
Pedijatrijska Klinika

TEHNIČKI SEKRETAR

Ervin Šehović
Lok. 8558

KONTAKT INFORMACIJE :

Kancelarija Sindikata
Adresa: Bolnička 25
Tel: 033 298 558
Fax: 033 298 558
Mail: sindikat.kcus@gmail.com