Članovi sindikata

Spisak članova Sindikata KCUS Sarajevo za mjesec juli 2023. godine

PREDSJEDNIK SINDIKATA

Prim. mr. sci. med. dr Duško Anić
Pedijatrijska Klinika

TEHNIČKI SEKRETAR

Ervin Šehović
Lok. 8558

KONTAKT INFORMACIJE :

Kancelarija Sindikata
Adresa: Bolnička 25
Tel: 033 298 558
Fax: 033 298 558
Mail: sindikat.kcus@gmail.com