Akti sindikata

Zahtjev za jednokratnu novčanu pomoć
Pristupnica - popuniti 2 primjerka
Rješenje Ministarstva pravde i uprave KS
Statut Sindikata KCUS Sarajevo
Pravilnik o dodjeli jednokratnih novčanih pomoći

PREDSJEDNICA SINDIKATA

Doc. dr. sci. zdrav. nauka Dženana Hrustemović
Sektor za poboljšanje kvaliteta i sigurnost zdravstvenih
Lokal: 8733

TEHNIČKI SEKRETAR

Ervin Šehović
Lok. 8558

KONTAKT INFORMACIJE :

Kancelarija Sindikata
Adresa: Bolnička 25
Tel: 033 298 558
Fax: 033 298 558
Mail: sindikat.kcus@gmail.com